แท็ก: เกณฑ์ประเมิน

ระบบรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน วPA

ระบบรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำชี้แจง: องค์ประกอบของข้อมูลการสมัครฯA: หน้าที่การงานในปัจจุบันของผู้สมัครฯB: ชื่อตำแหน่งและชื่อวิทยฐานะ/ชื่อตำแหน่งทางวิชาการของผู้สมัครฯC: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฯD: ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร / ช่องทางการประสานงานของผู้สมัครฯE: ประวัติการศึกษาของผู้สมัครฯF: ประสงค์จะประเมินสาขา/สาขาวิชาG: สาขาวิชาที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน***PDF/Image: เอกสารหลักฐานเบื้องต้นที่ต้องนำส่งผ่าน Google Form  โปรดอ่านก่อนเลือกลิงก์สมัคร หากท่านเลือกสมัครผิดลิงก์ ระบบจะไม่ประมวลผลข้อมูล ข้าราชการประเภทอื่น...

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่ PA แบบไม่หลงทาง

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร ตามที่ทาง ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน เริ่มตุลาคม 2564 - สายงานการสอน (ว 9/2564) - สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) -...

การประเมิน Performance Appraisal (PA)

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง การประเมิน Performance Appraisal (PA) ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คณะกรรมการประเมินผล การพัฒนางานตามข้อตกลง แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ศึกษาเพิ่มเติม...

แจกไฟล์นำเสนอ วPA ประกอบการบรรยาย สรุปภาพรวมของระบบ PA

Live "ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PAภาคเช้า ชวนติดตามการบรรยายสรุปภาพรวมของระบบ PA และตอบข้อข้องใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ PA.ภาคบ่าย กิจกรรมวงเสวนา จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริงรับชม Live ผ่านแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา LINK ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย ภาคเช้า...

แจกไฟล์เวิร์ด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ว9/2564

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ว9/2564 เป็นแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน เกณฑ์ (PA) ที่ พิมพ์อ้างอิงมาจาก  คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ตาม ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่เมื่อวันที่  3  กันยายน 2564  เรียกว่าแบบ PA1/ส ซึ่งเป็นแบบข้อตกลง ที่ครู แสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา  รายละเอียด...

สรุป การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว9/2564 PA

สรุป การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว9/2564 PA สรุป การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว9/2564 PA ผลการประเมิน - ผอ. เป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และนำข้อมูลการประเมินในแต่ละรอบ ของครูแต่ละเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกรอบการประเมิน - มีผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 นำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานบุคคลใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินพิจารณา เลื่อนเงินเดือน เรื่องราว ข่าวสาร วงการศึกษา สรุป การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว9/2564 (PA) สรุปมาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมตัวจัดทำผลงานเพื่อขอ/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้...

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แบบฟอร์มการทำ PA รายปี เริ่ม 1 ต.ค. 64 นี้

แจกแบบฟอร์มการทำ PA รายปี เริ่ม 1 ต.ค. 64 นี้ แบบฟอร์มการทำ PA รายปี เริ่ม 1 ต.ค. 64 นี้ และแบบฟอร์คำขอมีหรือขอเลื่อนแบบ PA เริ่ม 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ต้องการไฟล์ WORD...

มารู้จักการทำ PA กันดีกว่า

มารู้จักการทำ PA กันดีกว่า               ช่วงนี้ใครหลายคนคงปวดหัวกับการทำ PA หรือที่เรียกเต็มๆว่า Performance Agreement  ภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน(ไม่แน่ใจว่าจะง่ายหรือจะงง ^^) หลายคนอาจไม่เข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการทำ เลยขอเอาข้อสรุปเล็กๆน้อยมาให้อ่านเล่นๆเผื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และขอหยิบยกบางตอนมาจาก อาจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทำ PA ต่อไปเผื่อการทำ PA จะเป็นเรื่องกล้วยๆ ที่ถึงเวลาก็ทำได้แบบไม่ต้องกลุ้มนั่งคิ้วขมวดอีกต่อไปและสามารถทำได้ด้วยความเข้าใจใน Concept ของ PA...

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.PA

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.PA

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.21

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.21

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.17

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.17

สรุปง่ายๆ การประเมินวิทยฐานะใหม่ PA

ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่จะประกาศใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด ที่จะเสนอวิทยฐานะเกณฑ์เดิมก็สามารถทำได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ PA เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ก็จะเข้ามาแทนระบบเดิมทันที สำหรับสายผู้สอน ที่ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ (ว 21) การนับระยะเวลาจะไม่เสียไป จะสามารถนับต่อได้และจะมีผลดี คือเมื่อครบเวลา 4 ปี จะมีสิทธิในการยื่นวิทยฐานะ ก.ค.ศ.เห็นชอบมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปรับปรุงใหม่ ให้ทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้า ทั้งในสายงานตนเอง และเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่สายงานอื่นได้...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...