แท็ก: pat

สอบ GAT PAT 66 วันไหน เช็คได้ที่นี่

สำหรับการสอบ TCAS ในปีการศึกษา 2566 จะมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ โดยจะปรับการสอบไม่ให้มีความซ้ำซ้อน โดยมีแผน ยกเลิกการสอบ GAT (ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ) และ PAT (วิชาสามัญ) มาเป็นการสอบที่เรียกว่า TGAT และ TPAT และยังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสอบเพื่อทำให้ประมวลผลคะแนนสอบให้ออกมาเร็วกว่าเดิม TGAT จะเป็นการวัดความถนัดทั่วไป ที่ไม่เน้นความรู้เชิงวิชาการ จากเดิมที่ GAT จะสอบวัดความรู้ 2 ส่วน แต่ TGAT จะเพิ่มเป็นการวัดความรู้ 3 ส่วน คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ, การคิดอย่างมีเหตุผล และ สมรรถนะการทำงาน ซึ่งจะให้เวลาการสอบ 3...

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

วันนี้การศึกษาไทย มีข่าว สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 มาฝากน้องๆทุกคนครับ สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตรGAT/PAT/วิชาสามัญ ไม่มีการสอบแล้ว แต่ปรับเปลี่ยนข้อสอบเป็น TGAT/TPAT/A-Level แทนคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา ดังนั้น น้องๆ Dek66 ทุกคน จะต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนอย่างแท้จริง น้องๆจะไม่สามารถทำข้อสอบแบบประยุกต์ได้ TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ รอบที่ 1 Portfolio  : รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้องๆ DEK65...

เช็คที่นี่ ประกาศผลสอบ gat pat 65

ด่วน ผลสอบคะแนน #GATPAT และ #วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 ประกาศแล้ววว !! ดูคะแนนได้ที่ : http://student.mytcas.com 1. "Dek65" เช็กปฏิทินประกาศผลสอบ GAT/PAT 18 เม.ย. 65 : ประกาศผลสอบ GAT/PAT20 เม.ย. 65 : ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ21-28 เม.ย....

ประกาศคะแนนสอบ GAT PAT เฉลี่ยทั้งประเทศ 65

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศคะแนนรายบุคคล GAT ความถนัดทั่วไป. PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศคะแนนรายบุคคล GAT ความถนัดทั่วไป. PAT1...

รวมสถิติคะแนน GATPAT วิชาสามัญ dek65 ครบทุกวิชา

รวมสถิติคะแนน #GATPAT #วิชาสามัญ #dek65 ครบทุกวิชา . -เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด -ช่วงคะแนน / จำนวนผู้เข้าสอบ 21-28 เม.ย.65 นี้ ทปอ.จะเปิดให้ยื่นทบทวนผลสอบ #dek65 #GATPAT #วิชาสามัญ . -ทำรายการทาง http://mytcas.com -ค่าดำเนินการวิชาละ 100 บาท...

แจกข้อสอบจำลอง TCAS จาก DEK-D’s

น้อง ๆ ม.ปลายไม่ควรพลาด สนามสอบจำลอง และข้อสอบจำลอง TCAS จาก DEK-D’s บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รู้จักกันในชื่อ DEK-D’s ได้เปิดโครงการจัดสอบเสมือนจริงสนาม จำลองสอบ TCAS ใหญ่ที่สุดในไทย รู้แนวสอบ รู้จุดอ่อน ปรับแผนการอ่านให้ตรงจุดก่อนใคร น้อง ๆ นักเรียนไม่ว่าจะอยู่ ม.4 – 6...

ประกาศคะแนนสอบ GAT PAT เฉลี่ยทั้งประเทศแล้ว

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศคะแนนรายบุคคล GAT ความถนัดทั่วไป. PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศคะแนนรายบุคคล GAT ความถนัดทั่วไป....

เฉลยข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ประกาศ TCAS65 เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ประกาศ TCAS65เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศสตามที่ได้มีการเสนอแนะทักท้วง ข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ว่าข้อสอบบางข้อไม่มีคำถาม คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบได้พิจารณาแล้วว่า ข้อสอบดังกล่าวมี การชี้แจงวิธีการตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว โดยระบุว่า “อ่านข้อความในข้อ 51-70...

ตรวจสอบผลการเรียน TCAS65 6 ภาค

TCAS65 ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค TCAS65: ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค - ระบบเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน GPAX 6 ภาค ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสมัครรอบ...

การเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม) จาก TCAS65

ประกาศ TCAS65เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม) ประกาศ TCAS65เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม) ตามที่ได้มีการเสนอแนะทักท้วง ข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 60 เรื่อง SET คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดพลาดในการ พิสูจน์แก้และปรับข้อสอบ ทำให้ข้อสอบข้อดังกล่าวมีความผิดพลาดไม่สามารถหาคำตอบได้ จึงมีมติให้ยกคะแนนสอบข้อดังกล่าวนี้ ให้กับผู้สอบทุกคนทั้ง ผู้ที่สอบแบบทดสอบชุดที่ 1 และ 2 ประกาศ...

เฉลยข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์

ประกาศ TCAS65 เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ประกาศ TCAS65เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ด้วยการจัดทำข้อสอบ PAT 3...

ทปอ. ให้คะแนนฟรี หลังโดนติง ข้อสอบ PAT3 ไม่สมบูรณ์

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยแพร่ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก mytcas.com ออก ประกาศ TCAS65 เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ด้วยการจัดทำข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 ในขั้นตอนของการดำเนินการผลิต Template มีการปรับขนาดของตัวอักษรบางตัว เพื่อความชัดเจน แต่เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการแก้ข้อสอบข้อ 41...

อัพเดทปฏิทินตารางสอบ กสพท. 65

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประกาศภาพรวมเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการแล้ว รวมไปถึงยังได้แจ้งข่าวการเข้าร่วมคัดเลือกใน TCAS65 รอบ 3 เกณฑ์คัดเลือกรูปแบบ Admission พร้อมทั้งประกาศเกณฑ์และกฏในการคัดเลือกในปีนี้ จะมีประเด็นไหนที่ #DEK65 #เด็กซิ่ว ควรทราบกันบ้าง … ติดตามได้ที่นี่เลยครับ สรุปภาพรวมการคัดเลือก กสพท 65 กสพท 65 เข้าร่วม TCAS65...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...