แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2565 พร้อมเฉลย

8914
1
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2565 พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2565 พร้อมเฉลย

สอบครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง

กรณีการสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ยิ่งสอบได้คะแนนสูงที่สุดยิ่งมีโอกาสเลือกโรงเรียนได้ ส่วนการเตรียมตัวสอบนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนเรียนจบมานานแล้ว ทำงานประจำอยู่ก็ต้องลาออกมาเพื่ออ่านหนังสือสอบวันละ 10 ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวก่อนถึงวันสอบ

เทคนิคเลือกสนาม “สอบครูผู้ช่วย” 
ผู้สมัครต้องติดตามข่าวสารว่าจังหวัดใดเปิดรับครูสาขาใดบ้าง ครูบางสังกัดเลือกสอบได้จังหวัดเดียวเท่านั้น หากพลาดรอบนี้แล้วต้องรอเปิดปีต่อไป

ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ออกอะไรบ้าง
ตามประกาศของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยของปี 2563 ได้ให้รายละเอียด การสอบ ภาค ก คือวิชาความสามารถทั่วไป ภาค ข คือความสามารถในวิชาเอก และภาค ค เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลและเกี่ยวกับวิชาชีพครู ดังนี้

ภาค ก คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
– ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

ภาค ข คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
– มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)
– ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)

ภาค ค คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
– คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน)
– การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน)
– ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน)

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2565 พร้อมเฉลย ที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

  1. […] ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ไฟล์เวิร์ด มีเฉลยแก้ไขได้ ข้อสอบ ชุดนี้ เพื่อให้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นระเบียบ ชัดจน และรัดกุม และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและมั่นใจในการแก้ปัญหา ตลอดจนคิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง […]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่