แท็ก: A-Level

ทปอ. ประกาศผลคะแนน A-Level 2566ในวันนี้

ทปอ. ประกาศผลคะแนน A-Level ในวันนี้ (17 เม.ย.) ที่เด็ก ๆ นักเรียน ม.6 จะได้นำไปใช้ในการสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศผลสอบ A-Level จำนวน 16 รายวิชา ที่มีเด็ก ๆ กว่า 180,000 คน จะได้นำผลคะแนนไปใช้ประกอบในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย...

ประกาศผลสอบ A-Level วัดความรู้เชิงวิชาการ 2566

ประกาศผลสอบ A-Level วัดความรู้เชิงวิชาการ 2566 โดยมีจำนวนผู้สมัครสอบวิชา A-Level ทั้งหมด 181,722 คน จากผู้ลงทะเบียนในระบบ mytcas ทั้งหมด 284,662 คน แยกจำนวนผู้สมัครตามรายวิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 61-คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 139,747 คน62-คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 96,253 คน63-วิทยาศาสตร์ประยุกต์...

ตารางสอบ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2566

สมัครสอบ A Level 66 วันไหน เปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 1 – 10 ก.พ. 66พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ : วันที่ 24 ก.พ. – 20 มี.ค. 66สอบ A-Level : วันที่ 18 –...

รวมชีทสรุปและข้อสอบ A-Level 2566 พร้อมเฉลย

รวมชีทสรุปและข้อสอบ A-Level 2566 วันนี้การศึกษาไทย ต้องขอขอบคุณพี่น้องในกลุ่ม รวบรวมข้อมูลการศึกษาเพื่อเด็กไทย รู้ไกล เข้าใจโลก ที่ได้แบ่งปันข้อสอบมาให้น้องๆได้ดาวน์โหลดไปฝึกติวกัน เพื่อพิชิตข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ A-Level Gat pat tgat และอื่นๆ สำหรับการเตรียมตัวสอบนั้น เราต้องอ่านหนังสือและฝึกทำข้อสอบเยอะๆ อยู่แล้วเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลในการเตรียมตัวไปสอบ ไม่ว่าเราจะเจอข้อสอบแบบไหน เราก็จะสามารถพลิกแพลงการทำข้อสอบได้หมด ยังไงแล้วการอ่านหนังสือและการฝึกทำข้อสอบก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราต้องฝึกฝนอยู่เสมอๆ ตัวอย่างชีทสรุปและข้อสอบ A-Level วันนี้การศึกษาไทยขอนำลิ้งก์รวมรวมชีทสรุปและข้อสอบ A-Level 2566 พร้อมเฉลย...

ดาวน์โหลดข้อสอบ A-Level 81 Thai ภาษาไทย TCAS66 พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลดข้อสอบ A-Level 81 Thai ภาษาไทย TCAS66 พร้อมเฉลย โครงสร้างข้อสอบ A-Level 81 ภาษาไทย 1) การอ่าน 1.1 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา 1.2 การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ 1.3 การตีความ 1.4 การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน 1.5 การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน 1.6 การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน 1.7...

รวมสิ่งที่เอาเข้าห้องสอบได้สนาม A-Level TCAS66

รวมสิ่งที่เอาเข้าห้องสอบได้สนาม Alevel TCAS66 การสอบ TGAT/TPAT และต่อด้วยสนามสอบ A-Level น้อง ๆ ม. 6 เตรียมตัวกันพร้อมแล้วหรือยัง วันนี้การศึกษาไทยมีข้อมูลการสอบ A-Level (Applied Knowledge Level: A-Level) หรือ การทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ ไม่ทดสอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร มาฝากกัน อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ 1. ดินสอสีดำ 2B (ไม่สามารถใช้ดินสอกดแบบใส่ไส้ดินสอ 2B ได้)2....

กำหนดการ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2566

ปฏิทิน A-Level (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น) 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครสอบ 24 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ 18-20 มีนาคม 2566 สอบ A-Level 17 เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ 18-25 เมษายน 2566 ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์ กำหนดการ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2566 วิชาสามัญ A-Level...

กำหนดการสอบ TGAT-TPAT A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา2566

กำหนดการสอบ TGAT-TPAT A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา2566 ปฏิทิน A-Level (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น) 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครสอบ 24 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ 18-20 มีนาคม 2566 สอบ A-Level 17 เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ 18-25 เมษายน 2566 ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์ ปฏิทินคัดเลือก...

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level TCAS66

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตรGAT/PAT/วิชาสามัญ ไม่มีการสอบแล้ว แต่ปรับเปลี่ยนข้อสอบเป็น TGAT/TPAT/A-Level แทนคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา TCAS66: ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level และ ปฏิทินการคัดเลือก 4 รอบ ดังนั้น น้องๆ Dek66 ทุกคน จะต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนอย่างแท้จริง น้องๆจะไม่สามารถทำข้อสอบแบบประยุกต์ได้ อ้างอิง...

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

วันนี้การศึกษาไทย มีข่าว สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 มาฝากน้องๆทุกคนครับ สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตรGAT/PAT/วิชาสามัญ ไม่มีการสอบแล้ว แต่ปรับเปลี่ยนข้อสอบเป็น TGAT/TPAT/A-Level แทนคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา ดังนั้น น้องๆ Dek66 ทุกคน จะต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนอย่างแท้จริง น้องๆจะไม่สามารถทำข้อสอบแบบประยุกต์ได้ TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ รอบที่ 1 Portfolio  : รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้องๆ DEK65...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...