ทปอ. ให้คะแนนฟรี หลังโดนติง ข้อสอบ PAT3 ไม่สมบูรณ์

131
0

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยแพร่ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก mytcas.com ออก ประกาศ TCAS65 เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์

ด้วยการจัดทำข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 ในขั้นตอนของการดำเนินการผลิต Template มีการปรับขนาดของตัวอักษรบางตัว เพื่อความชัดเจน แต่เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการแก้ข้อสอบข้อ 41 ซึ่งในโจทย์คำถามต้องมีอักษร “x” ทำให้อักษรดังกล่าวขาดหายไป แม้จะมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน แต่ถือได้ว่า ข้อสอบขาดความสมบูรณ์ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดผล และอาจจะทำให้มีความไม่เสมอภาคเกี่ยวกับโอกาสในการตอบข้อสอบข้อนี้ได้ถูกต้อง ดังนั้น จึงต้องยกคะแนนข้อสอบดังกล่าวนี้ ให้กับผู้สอบทุกคนทั้ง ผู้ที่สอบแบบทดสอบชุดที่ 1 คือ ข้อ 41 และผู้ที่สอบแบบทดสอบชุดที่ 2 คือ ข้อ 40

สำหรับวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1 ข้อ 1 และชุดที่ 2 ข้อ 5 ตามที่ได้มีการทักท้วงอย่างเป็นทางการมายัง ทปอ. คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ ได้มีมติให้ ตัวเลือกที่ 4 คือ 58.4 และตัวเลือก 3 คือ 58 เป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งสองตัวเลือก

ในส่วนของวิชาอื่น ๆ เช่นวิชาสังคม วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลให้เปลี่ยนแปลงเฉลยข้อสอบ

ที่มา https://www.mytcas.com/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่