การเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม) จาก TCAS65

278
0

ประกาศ TCAS65เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม)

ประกาศ TCAS65เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีการเสนอแนะทักท้วง ข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 60 เรื่อง SET คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดพลาดในการ พิสูจน์แก้และปรับข้อสอบ ทำให้ข้อสอบข้อดังกล่าวมีความผิดพลาดไม่สามารถหาคำตอบได้ จึงมีมติให้ยกคะแนนสอบข้อดังกล่าวนี้ ให้กับผู้สอบทุกคนทั้ง ผู้ที่สอบแบบทดสอบชุดที่ 1 และ 2

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่