เข้าระบบ sgs obec โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

2275
0

เข้าระบบ sgs obec โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่ว ประเทศของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว สะดวกและทันสมัย นักเรียนสามารถ ดูผลการเรียนได้ด้วยตนเอง

เข้าระบบ sgs obec โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

งานทะเบียน-วัดผล SGS (ปพ.1-2 ใหม่)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (ปพ.1-2 ใหม่)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (ปพ.1-2 ใหม่)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (ปพ.2 ไม่มีชื่อ ผอ.)
คู่มือการใช้งาน SGS SGS (สำหรับนักเรียน)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

เข้าระบบ sgs obec โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

SGS งานทะเบียน-วัดผล https://sgs4.bopp-obec.info

SGS ครู https://sgs3.bopp-obec.info

SGS นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปดูคะแนนเกรด https://sgs6.bopp-obec.info

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
บทความถัดไปผลสอบ tedet 2565 รายบุคคล Individual Student Report เช็คได้ที่นี่เลย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่