ข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล 10 ข้อ พร้อมเฉลย

236
0

ข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล 10 ข้อ พร้อมเฉลย

ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบ โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 

ข้อสอบครูผู้ช่วย ด้านการให้เหตุผล 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1. พ่อจับปลาด้วยสวิง ลูกจับปลาด้วยแห่ได้มากกมาย ฉะนั้น
ก. บริเวณที่พ่อกับลูกอยู่มีปลาจำนวนมาก
ข. ในน้ำมีปลาอุดมสมบูรณ์
ค. ปลาถูกจับด้วยแหและสวิง
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

2. ข้าวสาร : ข้าวเปลือก , ? : ?
ก. เหล้า : ยีสต์
ข. โชดาไฟ : สบู่
ค. ขนมปัง : แป้งสาลี
ง. ข้าวต้ม : ข้าวสวย

3. เครื่องบิน : อากาศ , ? : ?
ก. ป่า : ต้นไม้
ข. เรือรบ : ลูกเรือ
ค. ปลา: น้ำ
ง. นก : กรง

4. ตึกแถว : ห้อง , ? : ?
ก. โต๊ะ : เก้าอี้
ข. เพดาน : ฝ้า
ค. ผนังห้อง : หน้าต่าง
ง. ตู้เก็บของ : ลิ้นชัก

5. ค้นหา : พบ , ? : ?
ก. เชื่อฟัง : เชื่อถือ
ข. ฟัง : เข้าใจ
ค. เขียน : บทกลอน
ง. แข่งขัน : เกม

6. อำเภอ : ตำบล —> จังหวัด : ?
ก. ประเทศ
ข. อำเภอ
ค. หมู่บ้าน
ง. กิ่งอำเภอ

7. เหตุ
1. นักเรียนที่ยากจนจะเรียนดีและได้รับทุนการศึกษา
2. นภาเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ข้อสรุปใดเป็นจริง
ก. นภาเป็นคนยากจน
ข. นภาเรียนดี
ค. นภาเรียนไม่ดี
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

8. เหตุ
1. สมใจบอกว่าจะออกกำลังกายหรือไม่ก็ปลูกต้นไม้
2. สมใจไม่ปลูกต้นไม้
ข้อสรุปใดเป็นจริง

ก. สมใจไม่มีต้นไม้
ข. สมใจออกกำลังกาย
ค. สมใจไม่ออกกำลังกาย
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

9. เหตุ
1. ฝนตกทำให้ฟ้าร้อง
2. ฟ้าแลบเกิดจากฟ้าร้อง
3. วันนี้ฟ้าไม่แลบ
ข้อสรุปใดเป็นจริง

ก. วันนี้ไม่ใช่ฤดูฝน
ข. วันนี้ฝนไม่ตก
ค. วันนี้ฝนตกแต่ไม่มีฟ้าแลป
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

10. เหตุ
1. ชาวนาทุกคนเป็นคนยากจน
2. คนยากจนบางคนเป็นคนไม่ดี
3. ญานีเป็นคนจน
ข้อสรุปใดเป็นจริง

ก. ญานีเป็นคนไม่ดี
ข. ญานีเป็นชาวนา
ค. ญานีไม่เป็นชาวนา
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

อ้างอิง https://www.kruchiangrai.net

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ครูหนุ่มโพสต์วิจารณ์นักเรียน ทิ้งขยะเกลื่อนห้อง-ชาวเน็ตถกสนั่น
บทความถัดไปแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการ ย้ายข้าราชการครู ล 28/2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่